NMM Dansk Introduktion

Network Model Management (NMM) – hvad er nu det for en CIM fisk?

Der sker p.t. noget meget interessant i CIMug, hvor der hele tiden arbejdes på at forbedre og udvide CIM standarden.

Helt konkret, så drejer det sig om nogle udvidelser i forhold til at håndtere ændringsdata og projekter, som jeg finder yderst interessante og særdeles relevante!

Arbejdet går under navnet: Network Model Management, som går ud på at få hele kæden af processer fra projektering til drift understøttet af CIM standarden.

Her er det vigtigt at bide mærke i, at CIM bevidst ikke dikterer hvordan processerne konkret skal køres i et elselskab, men blot stiller nogle legoklodser (i form at datamodeller, reference arkitekturer m.v.) til rådighed, således man på standardiseret vis kan overføre/genbruge information fra fx projekteringsfasen til de efterfølgende faser.

Og det er noget vi virkelig har manglet!

Jeg er p.t. ved at sætte mig grundigt ind i emnet, herunder de erfaringer som first-mover selskaber (som desværre p.t. kun er de større udenlandske transmissions- og ditributionsselskaber) allerede har gjort sig.

Har taget første spadestik til en distributions-diskussion med dette NMM skriv, hvor jeg prøver at argumentere for at NMM bliver det “hotte” i distributionsverdenen, før eller siden. Beklager at NMM skrivet er på engelsk, hvilket skyldes, at de der udenbys folk ikke har lært dansk endnu 🙂

Er p.t. i gang med et yderligere skriv, hvor der gåes mere i dybden med arktitektur m.v.

Hvis NMM området interesserer dig, og har du ideer og lyst til sparring, så send en mail til mig: jesper@dax.dk