DAX CIM Adapter

DAX CIM adapter 2

DAX CIM adapteren er en fleksibel og konfigurerbar integrationskomponent, som kan konvertere netværksdata fra proprietære GIS-ledningsregistreringssystemer til CIM verdenen, således data kan udnyttes i SCADA systemer, netberegningsprogrammer, målersystemer m.fl.

Adapteren kan også benyttes i dataopretnings- og konverteringsprojekter, herunder til automatisk generering af CIM data (en såkaldt node-breaker model, herunder fuld konnektivitet i stationer og skabe) ud fra simple GIS data.

Sidst, men ikke mindst, så er den meget hurtig (se performance afsnittet nedenfor), og har et efterprøvet og veludviklet QA modul.

Hastigheden og QA modulet er noget der sættes stor pris på hos eksisterende kunder. Erfaringer har vist, at der altid er udfordringer med datakvaliteten. Derfor vil du typisk komme til at køre dine data igennem møllen mange gange, inden dine integrationer er klart til drift.

Modulopbygget og fleksibel arkitektur

Adapteren er modulopbygget, således at nye CIM profiler og formater kan tilføjes efter behov, hvilket har vist sig at være en meget vigtig funktionalitet.

Som et eksempel, så understøtter flere netberegningsprogrammer i dag den nyeste version af CGMES, qua press fra ENTSO-E, mens systemer som primært benyttes i distributions-verdenen (fx DMS, OMS og smart meter systemer) typisk benytter ældre CIM profiler/versioner tilpasset systemernes specifikke behov.

Det er heller ikke et ukendt fænomen, at CIM profiler indeholder mange leverandør-specifikke udvidelser, som slet ikke er nødvendige. Det er desværre hurtigere og nemmere at opfinde sin egen attribut – fx udvide ACLineSegment klassen med en fabrikat og type attribut, i stedet for at konstatere at den information ligger i Asset modellen i IEC 61968. Det er ærgerligt, for det hindrer udnyttelse af data i andre systemer.

Det gør det ikke bedre, at CIM standarden er under konstant udvikling, ikke mindst den distributions-nære del (IEC 61968), og der kommer hele tiden forbedringer til. Ca. hver andet år kommer der en ny officielt IEC version af CIM standarden.

Hvis du hele tiden er tvunget til laveste fællesnævner, så mister du muligheden for eksempelvis at benytte den nye CIM Diagram Layout datamodel, eller de nye klasser til modellering af distributionsnet (fx slukkespolenet, VE-anlæg m.v.).

Du har i værste tilfælde slet ikke mulighed for at udveksle data med andre systemer, bortset fra de systemer som blev integreret i første omgang, fordi integrationer er “hard-kodet” til leverandørens specifikke snitflade baseret på en “hard-kodet” CIM version.

Derfor er det altafgørende med fleksibilitet i adaptoren og integrationsmiljøet, således at flere forskellige CIM profiler/versioner og serialiserings-formater (fx RDF og XML) kan understøttes samtidig, og der kan konverteres mellem dem on-the-fly.

Unik performance

unik performance tilrettet

Der er ikke noget værre end at vente timer, halve døgn, eller det der er værre, på at data bliver kværnet igennem, for så at konstatere at der er en fejl i outputtet!

Man skulle lige snakke om Belgisk øl med en kollega, mens man har fingrene nede i mapnings-konfigurationen, og laver en dum fejl. Den næste dag ringer de fra driften og beklager sig, fejlen bliver rettet, og alle kan vente på nye data med krydsede fingre.

Ovennævnte er livet simpelthen for kort til, og det øger omkostningerne betragteligt, fordi alting trækkes i langdrag qua en konstant venten på at data bliver skubbet igennem et sløvt Storm-P anlæg.

Langsomme integrationer bevirker også at brugerrettede programmer og services skal vente længere på nye data, hvilket har vist sig at være et stigende problem. Fx vil brugere som redigerer i netværket gerne have deres ændringer valideret og checket løbende.

DAX CIM Adapteren kan på ca. 2 minutter processere et fuldt registreret el-netværk med 100.000 installationer/målere. Dette inklusive QA checks, topologi/feeder-beregning, diverse transformationer og databerigelser!

Der er lagt rigtig mange ressourcer i at optimere DAX.IO ETL biblioteket, så den lynhurtig kan læse data fra gængse databaser som Microsoft SQL Server og Oracle, herunder spatiale data.

DAX.IO kan ydermere læse ESRI’s SDEBINARY lynhurtigt, skulle du benytte en gammel version af ArcGIS. Den kan i øvrigt også skrive data til disse databaser, hvilket ikke er vist på tegning 1.

Så med mindre man er tvunget til at læse data gennem sløve views eller lignende, så kan det førnævnte 100.000 installationers netværk læses fra GIS og ind i graf-databasen på ca. et minut. Herefter tager det ca. et minut at transformere, checke og udlæse data til andre systemer.

Det hurtigt! Det er rigtig hurtigt!

At kunne køre ovennævnte processer igennem på 2 minutter kræver nødvendigvis noget ordentligt IT-grej. Har man en sløv database og/eller kører adapteren på en sløv server, så kan man risikere at det tager op til 5 minutter. Men det er stadig meget hurtigt i forhold til hvad andre integrationer kan præstere.

Mange andre muligheder!

Udover at udveksle CIM data mellem GIS, SCADA, målersystemer og netberegningsprogrammer, så har det vist sig, at CIM kan bruges til rigtig mange andre værdiskabene ting, også på det strategiske plan.

Du kan læse mere om hvordan du som netselskab kan udnytte CIM standarden her.

Du er også velkommen til at slå på tråden, for yderligere information.